Caitlin Johnstone om dissens

«Dei jobbar ikkje for å drepa all dissens, dei bare hindrar den frå å bli mainstream». Dette er ein oversettelse av ein artikkel av Caitlin Johnstone frå 20 februar 2021. Originalen finn du her: They Don’t Work To Kill All Dissent, They Just Keep It From Going Mainstream. […]

Lovforslag om deklassifisering av COINTELPRO-materiale i fare for å havna i skrivebordsskuffa

Av John KiriakouSpecial to Consortium News. COINTELPRO, som er ein forkortelse for Counter-Intelligence Program, var det ulovlige barnet til FBI sin første og lengst-tjenande direktør J. Edgar Hoover, og hans besettelse med kommunisme og «undergraving», og rettferdiggjorde brot på dei sivile rettane og friheten til millionar amerikanarar. Under […]

Daniel Hale – spion eller helt?

Til tross for at USA benektar det, er det amerikanske programmet for dronedrap ikkje noko anna enn eit program for å avretta mennesker som USA ikkje liker, på avstand, og utan lov og rett. Ein av dei vi kan takka for at vi kjenner til dette, er Daniel […]

50 år sidan FBI-innbrotet

Natt til 8 mars 1971, mens store deler av USA var opptatt av boksekampen mellom Muhammad Ali og Joe Frazier i Madison Square Garden, utførte ei gruppe på åtte personar ein usedvanlig og modig aksjon som skulle få langt større betydning enn noken boksekamp kunne få. Dei åtte […]

Killing Hope

Killing Hope U.S. Military and CIA Interventions Since World War II Bok av William Blum. USA har såkalte «interesser» over heile verda, og det amerikanske krigsapparatet er involvert i konflikter over heile kloden. I moderne tid veit vi at USA, saman med NATO, Norge og sine allierte har […]