Forteljarane

Journalistar, forfattarar, historikarar mm i alfabetisk rekkefølge:

William Blum

Noam Chomsky

Seymour Hersh

Glenn Greenwald

Chris Hedges

Caitlin Johnstone

John Pilger

Oliver Stone,