50 år sidan FBI-innbrotet

Natt til 8 mars 1971, mens store deler av USA var opptatt av boksekampen mellom Muhammad Ali og Joe Frazier i Madison Square Garden, utførte ei gruppe på åtte personar ein usedvanlig og modig aksjon som skulle få langt større betydning enn noken boksekamp kunne få. Dei åtte […]

Killing Hope

U.S. Military and CIA Interventions Since World War II Bok av William Blum. USA har såkalte «interesser» over heile verda, og det amerikanske krigsapparatet er involvert i konflikter over heile kloden. I moderne tid veit vi at USA, saman med NATO, Norge og sine allierte har ført krig […]

Caitlin Johnstone om dissens

«Dei jobbar ikkje for å drepa all dissens, dei bare hindrar den frå å bli mainstream». Dette er ein oversettelse av ein artikkel av Caitlin Johnstone frå 20 februar 2021. Originalen finn du her: They Don’t Work To Kill All Dissent, They Just Keep It From Going Mainstream. […]