Killing Hope

U.S. Military and CIA Interventions Since World War II

Bok av William Blum.

USA har såkalte «interesser» over heile verda, og det amerikanske krigsapparatet er involvert i konflikter over heile kloden. I moderne tid veit vi at USA, saman med NATO, Norge og sine allierte har ført krig i Irak, Afghanistan og Libya med hundretusener tapte menneskeliv som resultat. I dag ledar landet vesten sin krig mot Syria, og ser ut til å vera ute etter å destabilisera Iran.

Men dette er jo ikkje noke nytt. Hvis du er interessert i ei oversikt over CIA sin historie, og amerikansk utenrikspolitikk frå 40-talet og fram til årtusenskiftet er dette boka for deg. William Blum tar for seg USA sine intervensjonar over heile verda, som  innblanding i valg, velting demokratisk valgte regjeringar og opptrening av personell i tortur-teknikkar. Her finn du ikkje bare referanser til dei meir kjente historiske hendelsane som Chile, Cuba og Vietnam, men også dei mindre kjente, som  Frankrike, Kina, Bolivia og Brasil.

Du kan muligens kjøpa boka på feks Platekomaniet. Dessuten fins den nedlastbar på CIA sine egne nettsider (!). Formodentlig er den lagt ut der som ei skryteliste. Den ligg også på Google books.

Innhaldsliste

Stjernemerka punkt har lenker til teksten

 • Introduction*
 • Kapittel 1: China – 1945 to 1960s: Was Mao Tse-tung just paranoid?
 • Kapittel 2: Italy – 1947-1948: Free elections, Hollywood style*
 • Kapittel 3: Greece – 1947 to early 1950s: From cradle of democracy to client state
 • Kapittel 4: The Philippines – 1940s and 1950s: America’s oldest colony
 • Kapittel 5: Korea – 1945-1953: Was it all that it appeared to be?
 • Kapittel 6: Albania – 1949-1953: The proper English spy
 • Kapittel 7: Eastern Europe – 1948-1956: Operation Splinter Factor
 • Kapittel 8: Germany – 1950s: Everything from juvenile delinquency to terrorism
 • Kapittel 9: Iran – 1953: Making it safe for the King of Kings
 • Kapittel 10: Guatemala – 1953-1954: While the world watched
 • Kapittel 11: Costa Rica – Mid-1950s: Trying to topple an ally – Part 1
 • Kapittel 12: Syria – 1956-1957: Purchasing a new government
 • Kapittel 13: Middle East – 1957-1958: The Eisenhower Doctrine claims another backyard for America
 • Kapittel 14: Indonesia – 1957-1958: War and pornography*
 • Kapittel 15: Western Europe – 1950s and 1960s: Fronts within fronts within fronts
 • Kapittel 16: British Guiana – 1953-1964: The CIA’s international labor mafia
 • Kapittel 17: Soviet Union – Late 1940s to 1960s: From spy planes to book publishing
 • Kapittel 18: Italy – 1950s to 1970s: Supporting the Cardinal’s orphans and techno-fascism
 • Kapittel 19: Vietnam – 1950-1973: The Hearts and Minds Circus
 • Kapittel 20: Cambodia – 1955-1973: Prince Sihanouk walks the high-wire of neutralism
 • Kapittel 21: Laos – 1957-1973: L’Armée Clandestine
 • Kapittel 22: Haiti – 1959-1963: The Marines land, again
 • Kapittel 23: Guatemala – 1960: One good coup deserves another
 • Kapittel 24: France/Algeria – 1960s: L’état, c’est la CIA
 • Kapittel 25: Ecuador – 1960-1963: A text book of dirty tricks*
 • Kapittel 26: The Congo – 1960-1964: The assassination of Patrice Lumumba
 • Kapittel 27: Brazil – 1961-1964: Introducing the marvelous new world of death squads
 • Kapittel 28: Peru – 1960-1965: Fort Bragg moves to the jungle
 • Kapittel 29: Dominican Republic – 1960-1966: Saving democracy from communism by getting rid of democracy
 • Kapittel 30: Cuba – 1959 to 1980s: The unforgivable revolution*
 • Kapittel 31: Indonesia – 1965: Liquidating President Sukarno ..: and 500,000 others; East Timor – 1975: And 200,000 more
 • Kapittel 32: Ghana – 1966: Kwame Nkrumah steps out of line
 • Kapittel 33: Uruguay – 1964-1970: Torture—as American as apple pie*
 • Kapittel 34: Chile – 1964-1973: A hammer and sickle stamped on your child’s forehead
 • Kapittel 35: Greece – 1964-1974: “Fuck your Parliament and your Constitution,” said the President of the United States
 • Kapittel 36: Bolivia – 1964-1975: Tracking down Che Guevara in the land of coup d’etat
 • Kapittel 37: Guatemala – 1962 to 1980s: A less publicized “final solution”
 • Kapittel 38: Costa Rica – 1970-1971: Trying to topple an ally—Part 2
 • Kapittel 39: Iraq – 1972-1975: Covert action should not be confused with missionary work
 • Kapittel 40: Australia – 1973-1975: Another free election bites the dust
 • Kapittel 41: Angola – 1975 to 1980s: The Great Powers Poker Game*
 • Kapittel 42: Zaire – 1975-1978: Mobutu and the CIA, a marriage made in heaven
 • Kapittel 43: Jamaica – 1976-1980: Kissinger’s ultimatum
 • Kapittel 44: Seychelles – 1979-1981: Yet another area of great strategic importance
 • Kapittel 45: Grenada – 1979-1984: Lying—one of the few growth industries in Washington
 • Kapittel 46: Morocco – 1983: A video nasty
 • Kapittel 47: Suriname – 1982-1984: Once again, the Cuban bogeyman
 • Kapittel 48: Libya – 1981-1989: Ronald Reagan meets his match
 • Kapittel 49: Nicaragua – 1981-1990: Destabilization in slow motion
 • Kapittel 50: Panama – 1969-1991: Double-crossing our drug supplier
 • Kapittel 51: Bulgaria 1990/Albania 1991: Teaching communists what democracy is all about*
 • Kapittel 52: Iraq – 1990-1991: Desert Holocaust*
 • Kapittel 53: Afghanistan – 1979-1992: America’s Jihad*
 • Kapittel 54: El Salvador – 1980-1994: Human rights, Washington style
 • Kapittel 55: Haiti – 1986-1994: Who will rid me of this turbulent priest?*
 • Kapittel 56: The American Empire – 1992 to present
 • Notes
 • Appendix I: This is How the Money Goes Round
 • Appendix II: Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-1945
 • Appendix III: U.S. Government Assassination Plots
 • Index

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *