Lovene

«Lover er laga for å bli fulgt av dei fattige for å få litt orden i utbyttinga.
Dei fattige er dei einaste i historien som lyder lova.
Når dei fattige lagar lovene, vil det ikkje vera nokon rike»

Roque Dalton Garcia. Salvadoriansk poet, essayist, journalist, kommunist aktivist, og intellektuell