Caitlin Johnstone om dissens

«Dei jobbar ikkje for å drepa all dissens, dei bare hindrar den frå å bli mainstream». Dette er ein oversettelse av ein artikkel av Caitlin Johnstone frå 20 februar 2021. Originalen finn du her: They Don’t Work To Kill All Dissent, They Just Keep It From Going Mainstream. […]